Da je psihoterapija učinkovita metoda za reševanje težav, več zadovoljstva, občutka izpolnjenosti in veselja v svojem življenju, sem  izkusila najprej sama. Najprej kot dolgoletna članica skupine za samopomoč Sprememba v srcu, ki jo vodi Sanja Rozman. Vanjo sem se vključila zaradi osebne krize, ko nisem več mogla delovati na dotedanji način. Krizo sem nato uspešno uporabila za svoj osebnostni razvoj in spremembo načina življenja, ki mi ni več ustrezal.

S pomočjo terapije sem korenito spremenila svoj način življenja in razmišljanja, ob tem diplomirala iz komunikologije na Fakulteti za družbene vede, se osamosvojila ter zelo uspešno zaključila skupinsko terapijo, nato pa se vključila v individualno integrativno psihoterapijo. Zdaj verjamem, da, kadar si oseba želi spremembe, obstaja rešitev še iz tako brezizhodne situacije (čeprav je tisti hip ne vidimo) ter da delo na sebi lahko precej izboljša kvaliteto življenja, prinese občutek svobode, umirjenosti in povrne notranjo moč.

Vse dragocene življenjske izkušnje in spoznanja sem iz hvaležnosti želela posredovati tudi drugim, da bi si sami ustvarili bolj kvalitetno življenje zase. Tako sem pričela s študijem kibernetike psihosocialne pomoči na Fakulteti za socialno delo ter hkrati s prostovoljnim svetovalnim delom na enem od zaupnih telefonov in kasneje tudi v enem od kriznih centrov za zaščito žensk in otrok, žrtev nasilja. Sedaj tudi poklicno delujem na področju socialnega varstva in imam opravljen strokovni izpit s tega področja.

Po uspešno zaključenem študiju sem vpisala specializacijo iz integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA v Ljubljani, ki še vedno poteka. Za seboj imam 15 let intenzivnega dela pri sebi in osebnostnega zorenja, še naprej pa se strokovno izobražujem in izpopolnjujem na različnih konferencah in seminarjih. 

Način dela

Pri delu s klientko/-om sem pozorna na to, da se počuti varno, sprejeto in razumljeno ter da prihaja do novih spoznanj o sebi, svojih odnosih in načinih delovanja. Delo je usmerjeno v raziskovanje skritih vzrokov za nastale težave, vzorcev razmišljanja, čutenja in vedenja, ki so se ob določenih izkušnjah oblikovali in ji/mu ne služijo več ter v njihovo postopno odpravljanje. Spodbujam jih, da se naučijo sprejemati sebe – vse plati sebe, svojo mavrično paleto čustev in občutkov ter odzivov. Ko oseba začne sprejemati samo sebe, občutki osamljenosti in praznine počasi izzvenijo. Ker so odslužili svojemu namenu.

Nadomestijo jih občutki izpolnjenosti, topline, moči in življenjske radosti.