Terapevtska srečanja potekajo v Ljubljani, običajno enkrat tedensko, lahko pa tudi na 14 dni.

 

Kontaktirate me lahko na gsm 031/279-909 ali e-pošto psihoterapija.karlin@gmail.com.

 

Na uvodnem pogovoru klient predstavi sebe, svoj problem, zaradi katerega bi se želel vključiti v psihoterapijo ter svoja pričakovanja.
Terapevt ji/mu posreduje vse potrebne informacije o poteku in načinu terapije.

Uvodnemu razgovoru običajno sledi dogovor o nadaljevanju terapije.

 

Redna srečanja običajno potekajo enkrat tedensko po 60 minut, na isti dan in isto uro.

 

Terapija je lahko kratkotrajna (določeno število srečanj, npr. 10 srečanj) ali dolgotrajna (več let), odvisno od motiviranosti, simptomatike in ciljev klienta.

 

Zagotovljena je redna supervizija terapevtskega procesa.