Vse, dokler ne ozavestimo nezavednega,
bo nezavedno vodilo naše življenje, in mi bomo temu enostavno rekli “usoda”.

Carl G. Jung (švicarski psihiater in psiholog)

Integrativna psihoterapija je eden izmed priznanih psihoterapevtskih pristopov. Poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, miselnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem njegove družbene in duhovne dimenzije. Za posameznikovo zadovoljstvo in občutek izpolnjenosti je pomembna usklajenost vseh njegovih delov osebnosti.

Psihoterapija je uspešna pri reševanju mnogih problemov:

izguba smisla in občutek brezizhodnosti,
depresija, anksioznost, strahovi, fobije, napadi panike,
pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja ter zaupanja vase,
stres,
doživljanje nasilja,
težave s prepoznavanjem in izražanjem čustev,
motnje hranjenja,
partnerski konflikti,
seksualne težave,
nekemične odvisnosti (odvisnost od odnosov, zadolževanja, gledanja televizije ipd.),
travmatična doživetja,
posttravmatski stresni sindrom,
telesne težave,
druge težave, ki jih ne morete rešiti sami.

Terapevtski odnos deluje kot varen pristan, v katerem lahko odložite svoja bremena, varno raziskujete svoj notranji svet in postopoma odkrivate vzroke svojih težav.